Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická 1999, vol. 48, iss. Q2

Image
Year
1999
Publication year
1999
ISSN
1212-3358
ISBN
80-210-2189-6
hidden section Slovo úvodem
Page Title
[5] Slovo úvodem Srba, Bořivoj | pdficon
Theatralia
Page Title
[9]-22 Scénický překlad antických dramat Stehlíková, Eva | pdficon
[23]-58 Konec karnevalu? : některé aspekty karnevalismu v novověku Schnelle, Barbora | pdficon
[59]-79 "Pohřbené dítě" Sama Sheparda a symbolický předmět "x" Gajdoš, Július | pdficon
[81]-102 Maryša - mezi činohrou a operou : in margine zapomenutého díla Spurná, Helena | pdficon
[103]-155 České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 Srba, Bořivoj | pdficon
[157]-172 Drama bouřlivě se rozvíjejícího sociálního "milieu"? Vodička, Libor | pdficon
Cinematographica
Page Title
[173]-191 Divák - rozkoš - žánr : za pragmatickou teorii populárního umění Szczepanik, Petr | pdficon
[193]-203 Český film v exilu : úvod do problematiky výzkumu předmětu Voráč, Jiří | pdficon
[205]-216 Diskrétní půvab Eskymačky : poznámky k prvnímu filmu Jánose Xantuse Blažejovský, Jaromír | pdficon
Miscelanea
Page Title
[219]-222 Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica, sv. I-III : pokus o encyklopedické heslo Vodička, Libor | pdficon
223-237 Česká teatrologická společnost 1997 : zpráva o založení Teatrologické společnosti Srba, Bořivoj | pdficon
Dokumenty
Page Title
238-240 [Stanovisko k inscenování Kunderova Labyrintu světa a lusthausu srdce v Divadle na provázku] | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
241-244 Autoři | pdficon
hidden section Obrazové přílohy
Page Title
[245]-270 Obrazové přílohy | pdficon