Fosseho pozdrav ze severu

Title: Fosseho pozdrav ze severu
Author: Klein, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, vol. 53, iss. Q7, pp. 178-179
Extent
178-179
  • ISSN
    1214-0406
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Fosse, Jon. Jméno; Noc zpívá své písně. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2002. 123 s. Současná hra; sv. 24. ISBN 80-7008-124-4.