Saamská historická fonetika I : konsonantismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu

Variant title
Saamic historical phonetics
Source document: Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. [135]-153
Extent
[135]-153
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
In the first part of the present article the regular correspondences between consonants of Fenno-Saamic languages are demonstrated. The second part is devoted to the regular consonant correspondences between all Uralic branches or important languages, Fennic, Saamic, Mordva, Mari, Permian, Hungarian, Khanty, Mansi and Samoyedic. In the Appendix 1 the tree-diagram depicting the Fenno-Saamic languages is presented, the Appendix 2 mediates the tree-diagram of the Uralic language family. Both schemes are based on the recalibrated glottochronology.
Cílem předkládaného příspěvku je zmapovat konsonantismus sámských jazyků mezi sebou a ve srovnání s nejbližšími baltsko-finskými jazyky. Ve druhé části pak představujeme základní korespondence konsonantů mezi všemi větvemi uralských jazyků.
Document
References:
[1] Álgu – Saamelaiskielten etymologinen tietokanta (dostupné z: http://kaino.kotus.fi/algu/)

[2] Collinder, Björn. 1960. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

[3] Janhunen, Juha. 1977. Samojedischer Wortschatz. Helsinki: Castrenianumin toimitteita 17.

[4] Novotná, Petra & Blažek, Václav. 2009. Feno-sámské jazyky: test vzájemné příbuznosti. In: Sámové: Jazyk, kultura a společnost, ed. Vendula Hingarová, Alexandra Hubáčková & Michal Kovář. Praha: Pavel Mervart, 81–114.

[5] Osnovy finno-ugorskogo jazykoznanija, I: Voprosy proisxoždenija i razvitija finno-ugorskix jazykov, ed. V.I. Lytkin, K.E. Majtinskaja, K. Rédei. Moskva: Nauka.

[6] Sammallahti, Pekka. 1979. Über die Laut- und Morphemstruktur der uralischen Grundsprache. Finnisch-ugrische Forschungen 43, 22–66.

[7] Sammallahti, Pekka. 1998. The Saami Languages. An Introduction. Kárášjohka: Davvi Girji.

[8] UEW Uralisches etymologisches Wörterbuch, ed. Károly Rédei et al. Budapest: Kiadó 1986–1988.

[9] Xelimskij, Evgenij A. 1976. O sootvetstvijax uraľskix a- i e- osnov v tazovskom dialekte seľkupskogo jazyka. Sovetskoe finnougrovedenie 1976, 113–132.

[10] YSS = Lehtiranta, Juhani. 2001. Yhteissaamelainen sanasto. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.