The scenic designs of Karel Zmrzlý

Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 192-203
Extent
192-203
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Document
References:
[1] Almanach Národního divadla v Brně 1984-1994 [The Almanac of the National Theatre in Brno 1984-1994]. Brno: Národní divadlo, 1994.

[2] Almanach Národního divadla v Brně 1994-2004 [The Almanac of the National Theatre in Brno 1994-2004]. Brno: Národní divadlo, 2004.

[3] HOSTOMSKÁ, Anna. 1993. Průvodce operní tvorbou [An Opera Guide]. 8th enlarged edition. Praha, 1993.

[4] Karel Zmrzlý – Scénografie. 1982. An exhibition catalogue. Exhibition in the foyer of the Divadlo na Vinohradech. Praha, 1982.

[5] Karel Zmrzlý. Scénografie. An exhibition catalogue. Exhibition in the Jaroslav Král Gallery. Brno, 1987.

[6] Prolegomena scénografické encyklopedie [Preliminary Discussions Relating to the Scenographic Encyclopaedia]. Part 4. Praha, 1971.

[7] SRBA, Bořivoj et al. 1984, 1989, 1994. Postavy brněnského jeviště (1884-1989). Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně [Personalities of the Brno Theatre 1884-1989. Artists of the National, Regional and State Theatre in Brno]. 3 volumes. Brno, 1984, 1989, 1994.

[8] SRNA, Zděnek. 1996. Půlstoletí Městského divadla Brno [Half a Century of the Municipal Theatre in Brno]. Brno, 1996.

[9] ŠMIDOVÁ, Jana. 2003. Režisér Milan Pásek a jeho působení v DBM v letech 1966-1969 [Director Milan Pásek and his Activities in the Mrštík Brothers Theatre 1966-1969]. An unpublished master's thesis. Faculty of Arts, Masaryk University. Brno, 2003.