Brno zdraví Prahu! : "Sametová revoluce" v Brně z pohledu teatrologie

Title: Brno zdraví Prahu! : "Sametová revoluce" v Brně z pohledu teatrologie
Variant title:
  • Brno is greeting Prague! : "Velvet revolution" in Brno from the perspective of theatre studies
Source document: Theatralia. 2009, vol. 12, iss. 1-2, pp. 34-58
Extent
34-58
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In their study, the authors discuss the issue of contemporary history not from the perspective of political science, general historiography or sociology but they observe the role and position of theatres and theatre artists during the student demonstrations in Brno in November and December 1989. Their text is, above all, an attempt to reconstruct these events, relying on various sources (documents, newspaper articles), participants' testimonies (so-called "oral history") and audio-visual documents (recordings of demonstrations, public discussions in theatres, publicistic theatre – Theatre On a String and HaDivadlo in Brno). The authors also observe distinctive elements of "ostension" and theatricality as social-aesthetic phenomen which accompanied, and in certain moments notably eased, the political drama itself (elements of carnival, happenings, "street theatre"). They are also concerned with the part which directly intensified collective experience and defined the atmosphere in the society (elements of the "ostension" as means of intended and unconscious collective identification, elements of ritual and catharsis).
References
[1] ASH, Timothy Garton. 1990. "Eastern Europe: The Year of Truth". The New York Review, Feb. 15, s. 17–22.

[2] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

[3] HORÁČEK, Michal. 1990. Jak pukaly ledy. Praha: Ex libris, 1990.

[4] HVÍŽĎALA, Karel. 1990. "Výslech revolucionářů z listopadu 1989". Bestseller I. Praha: Artservis, 1990.

[5] KENNEY, Padraik. 2005. Karneval revoluce. Praha: BB Art, 2005.

[6] KŐNIGSMARK, Václav. 1990. "Jaké bude divadlo zde a nyní?" Scéna 15, 1990, č. 2, s. 11.

[7] KREJČÍ, Oskar. 1991. Proč to prasklo. Praha: Trio, 1991.

[8] MĚCHÝŘ, Jan. 1999. Velký převrat či snad revoluce sametová? Několik informací, poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejich osudech 1989 – 1992. Praha: Český spisovatel, 1999.

[9] MOŽNÝ, Ivo. 1991. Proč tak snadno. Praha: Slon, 1991.

[10] NAEGELE, Julian. 1995. "17. listopad". Nová Přítomnost, č. 11, s. 4–7. Praha: Nadace M. J. Stránského, 1995.

[11] OSOLSOBĚ, Ivo. 1997. "Role divadla v sametové revoluci". Divadelní revue, č. 1/1997, s. 78n.

[12] OSOLSOBĚ, Ivo. 2002. "Ostenze aneb Zpráva o komunikačních reformách na ostrově Balnibarbi". Ostenze, hra, jazyk – Sémiotické studie. Brno: Host, 2002.

[13] OSLZLÝ, Petr. 1990. "Revoluce českých divadel – divadelnost české revoluce". Revue otevřené kultury 1, č. 3, s. 17–23. Brno: Společnost Jana Skácela, 1990.

[14] OSLZLÝ, Petr. 1995. "Divadlo ve svatém kruhu?" Proglas 6, č. 1, s. 26–28. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995.

[15] OTÁHAL, Milan – Vaněk, Miroslav. 1999. Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

[16] OTÁHAL, Milan. 2002. Normalizace 1969 – 1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Sešity ÚSD, 2002, sv. 36, s. 79–85.

[17] OTÁHAL, Milan. 2003. Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968 – 1989. Praha: Dokořán, 2003.

[18] SLÁDEK, Zdeněk. 1991. "Revolution oder Umsturz?" Revolution und Rekonstruktion. Berlin, 1991, s. 40–42.

[19] SUK, Jiří. 2003. Labyrintem revoluce. Praha: Prostor, 2003.

[20] TŮMA, Oldřich. 1994. Zítra zase tady! Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

[21] TŮMA, Oldřich. 1998. "Listopad 1989 po letech. Interpretační schémata konce komunistického režimu v Československu". Historické studie – K sedmdesátinám Milana Otáhala. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

[22] VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, . 2005. Vítězové? Poražení? II. Politické elity v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2005.