Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle

Variant title
Sign systems of Asian theatre forms in context with Czech thinking on theatre
Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 2, pp. 24-39
Extent
24-39
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The study discusses sources that the structuralists and semioticians had at hand to learn about various forms of Asian theatre. Special attention is paid to the 1930s and 1940s – years in which several articles discussing Asian theatre forms appeared (published mainly in the journals). The study touches upon literature available as well as the accessibility and authors' experience with "oriental" theatre. Consequently, it provides information regarding the texts on Asian theatre written by Czech theoreticians, pointing to their relevance and value for Czech theoretical discourse. Especially two studies on Chinese theatre by Karel Brušák and the context they were written in are perceived as exemplary. Moreover, the picture of "oriental" theatre created by these theoretical studies is being depicted, much like its influence on Czech theatre.
Document
References:
[1] BRUŠÁK, Karel. 1939a. Čínské divadlo. Program D39, č. 3, 23. 2. 1939, ročník 1938–1939, s.97–104.

[2] BRUŠÁK, Karel. 1939b. Znaky na čínském divadle. Slovo a slovesnost, r. V, Praha: Melantrich, 1939, s. 91–98. Jaroslav Průšek. 100. výročí narození[on-line]. [citováno dne 20. 5. 2010]. Dostupné na webové stránce http://www.ccspol.net/Vyroci.htm .

[3] HILSKÁ, Vlasta. 1947. Japonské divadlo. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1947. Hilská Vlasta [online]. [citováno dne 29. 5. 2010]. Dostupné na webové stránce http://www.obecprekladatelu.cz/H/HilskaVlasta.htm.

[4] HONZL, Jindřich. 1940. Pohyb divadelního znaku. Slovo a slovesnost, r. VI, č. 4. 1940.

[5] KALVODOVÁ, Dana. 1980. Znakové systémy na jevišti Dálného východu. In BAŘINKA, Jaroslav. Kulturní tradice Dálného východu. Praha: Odeon, 1980.

[6] KALVODOVÁ, Dana. 1996. Znakovost v divadle Východu. Poznámky k českým sémiotickým statím. Svět a divadlo, č. 3, 1996, s. 12–19.

[7] MATHESIUS, Bohumil. 1940. Čínský Romeo a čínská Julie. Program D40, č. 6, 7. 5. 1940, sezona 1939–1940. Praha: E. F. Burian, 1940, s. 127–128.

[8] PRŮŠEK, Jaroslav. 1938. O čínském divadle. Lidové noviny, 6. 2. 1938, s. 2.

[9] PRŮŠEK, Jaroslav. 1939. O struktuře čínského románu a povídky. Slovo a slovesnost, r. V, 1939, s. 195–209.

[10] PRŮŠEK, Jaroslav. 1947. Divadelní a herecké umění v Číně. In PRŮŠEK, Jaroslav. O čínském písemnictví a vzdělanosti. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, 1947, s. 183–206.

[11] PRŮŠKOVÁ, Vlasta. 1941. O japonském divadle. Program D41, č. 8, s.268–272.

[12] SKALICKÁ, Vlasta. 2009. Pro každou dobu byl příliš svůj. In BRUŠÁK, Karel. Básnické a prozaické dílo. Praha: Cherm, 2009.

[13] SLOBODOVÁ, Zuzana. 2009. Karel Brušák. In BRUŠÁK, Karel. Básnické a prozaické dílo. Praha: Cherm, 2009.

[14] VAN AALST, J. A. 1984. Chinese Music Shangai, 1884.

[15] VELTRUSKY, Jarmila. E-mailová korespondence autorky s Jarmilou Veltrusky, dopis z 25. 5. 2010.

[16] VELTRUSKÝ, Jiří. 1940. Člověk a předmět na divadle. Slovo a slovesnost VI, 1940, s. 153–159.

[17] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994a. Člověk a předmět na divadle. In VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994. s. 43–50.

[18] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994b. Příspěvek k sémiologii herectví. In VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994. s. 117–161.