Музыка в поэзии : (певучесть речи)

Title: Музыка в поэзии : (певучесть речи)
Transliterated title
Muzyka v poèzii : (pevučest' reči)
Variant title:
  • Music in poetry : (songfulness of speech)
Source document: Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 1, pp. [27]-37
Extent
[27]-37
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Mus ic in poetry, singing in speech. "Words? Music? No: everything beyonds this", wrote James Joyce. This paper foliows the genesis of poetry and music as a dichotomy and a precedent of literature. Rhythm and the intonation of words were a musical component in many texts and songs. Although today's public no longer read verse poetry, people as spectators/singers like to hear and to sing the texts with the music, especially as a musical expression with the unity between word and music.
References
[1] Bruckner, J. – Filip, J.: Větší poetický slovník, Čs. spisovatel Praha 1968.

[2] Čapek, K: Chvála řeči české. In: Marsyas. Čs. spisovatel, Praha 1971.

[3] Hostinský, O.: O hudbě starých Řeků. Edice Rozpravy hudební, č. 4. Fr. Urbánek Praha 1884.

[4] Literaturnyj enciklopedičeskij slovar. Pod red. V. I. Koževnikova. Lit. enciklopedija, Moskva 1987.

[5] Lýsek, F.: Vox liberorum, Nakladatelství Blok, Brno 1976.

[6] V. Kudělka.: Malý labyrint literatury. Albatros Praha 1982.

[7] Mukařovský, J.: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. Praha 1936.

[8] Mukařovský, J.: Cestami poetiky a estetiky. Čs. spisovatel, Praha 1971.

[9] Mukařovský, J.: Kapitoly z české poetiky. Díl první. Svoboda, Praha 1948.

[10] Nezval, V.: Z mého života. Čs. spisovatel, Praha 1959.

[11] Pečman, R.: Poezie a hudba. Vydalo koncertní odd. PKO, Brno 1986.

[12] Rytmus a metrum. Sb. k 6. Mezinárodnímu sjezdu slavistů v Praze 1968. Vyd. SAV, Bratislava 1968.

[13] Veselovskij, A. N.: Historická poetika. Tatran, Bratislava 1992.

[14] Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Čs. spisovatel, Praha 1977.

[15] http:www.ceskyhudebnislovnik.cz.