Originální slovenský příspěvek k mezinárodnímu sjezdu slavistů

Title: Originální slovenský příspěvek k mezinárodnímu sjezdu slavistů
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 3, pp. 63-64
Extent
63-64
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride: príspevky slovenských slavistov. Ved. redaktor a editor Peter Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, 2008. 297 s. ISBN 978-80-968971-9-3.