K problému "Rusko a Západ" - D.S. Merežkovskij : (na okraj "petěrburského" mýtu)