Opera Slavica 2006, vol. 16, iss. 3

Image
Year
2006
Publication year
2006
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-7 Teorie meziliterárního procesu v kontextu současné slovenské komparatistiky Zelenka, Miloš | pdficon
8-21 Развојни токови љубавне лирике српског романтизма Maksimović, Goran | pdficon
22-30 "Камера обскура" и "Смех в темноте" : один сюжет - два разных романа Zločevskaja, Alla Vladimirovna | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
Page Title
31-36 Teoretická konstrukce a naplněnost kontextu : (in margine "nové západní literárněvědné rusistiky") Pospíšil, Ivo | pdficon
36-38 České polonofilství a srbofilství v 19. století v několika krátkých poznámkách Lebeda, Josef | pdficon
38-43 Протокол третьего заседания Президиума Международного комитета славистов, состоявшегося в Удине (Италия) с 22 пo 23 сентября 2006 года | pdficon
43-45 Международная междисциплинарная программа "Иноязычная речевая коммуникация в сфере бизнеса" (1993-1998, 1999-2004) Kozlova, Tat'jana | pdficon
45-49 Stan i przemiany brneńskiej polonistyki (na marginesie artykułu B. Bakuły: "Polonistyka po sąsiedzku...") Madecki, Roman; Pospíšil, Ivo | pdficon
50-51 Po stopách genológie a fenomenológie v ruskej literatúre a ruskej literárnej vede Zelenková, Anna | pdficon
52-55 Brněnské mezinárodní vědecké sympozium Problémy poetiky Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo | pdficon
55-56 Za Světlou Mathauserovou Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
Page Title
57-58 Poznámka o dvou publikacích z bývalé Jugoslávie Zahrádka, Miroslav | pdficon
58-59 Ukrajinská "genderová" perspektiva Pospíšil, Ivo | pdficon
59-63 Komparatívne štúdium rozprávky v medziliterárnom kontexte : (prezentácia publikácie Slovenské ľudové rozprávky I.-III. a odborný seminár o osobnosti a diele prof. Franka Wollmana) Zelenková, Anna | pdficon
63-65 Genrich Sapgir, underground, sovětský literární život a ruská židovská literatura Pospíšil, Ivo | pdficon
66-67 Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii Petrus, Pavol | pdficon
67-68 Židé, střední Evropa a SSSR v zrcadle paměti Pospíšil, Ivo | pdficon
68-70 [Bubeníková, M.; Gorjainov, A. N. Al'fred Ljudvigovič Bem - Vsevolod Izmajlovič Sreznevskij: perepiska 1911-1936] Šaur, Josef | pdficon