Національно-културні особливості української та російскої фразелогічних систем в умовах вивчення близькоспоріднених мов