Prvá lastovička ako zvestovateľka jari v slovenskej rusistike

Author: Makara, Sergej
Source document: Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 1, pp. 60-62
Extent
60-62
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Document