Low Germanic loanwords in English borrowed in Europe

Title: Low Germanic loanwords in English borrowed in Europe
Variant title:
  • Dolnoněmecké výpůjčky v angličtině převzaté v rámci vzájemného kontaktu v Evropě
Source document: Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. [211]-231
Extent
[211]-231
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article provides a list of English loanwords which were borrowed in the European contact area from Low Germanic varieties, namely from Dutch, Low German, Flemish and Frisian. The loanwords are divided according to the century in which they were first attested in English; individual items consist of a definition of the English lexeme, possible source word/words and if necessary, it is followed by a short commentary. A further analysis regarding the development of the process of borrowing, number of borrowings according to the individual varieties and their semantic field is offered in the Introduction.
Tento článek předkládá seznam anglických výpůjček, které do angličtiny pronikly z dolnoněmčiny (v širším smyslu) díky kontaktu v evropském prostoru, tedy z holandštiny, dolnoněmčiny, vlámštiny a fríštiny. Výpůjčky jsou rozděleny podle století, ve kterém byl jejich výskyt v angličtině poprvé zaznamenán. Součástí jednotlivých hesel je definice anglického lexému, pravděpodobné slovo zdrojového jazyka/jazyků a v případě potřeby heslo doplní krátký komentář. Další analýza zahrnující vývoj procesu přejímání výpůjček a jejich počet a rozdělení podle jednotlivých variet, stejně jako základní informace o jejich sémantické povaze, tvoří úvodní část.
References
[1] BERKOV, V.P. 2002. Současné germánské jazyky. Praha: nakladatelství Karolinum.

[2] BLAŽEK, V. Úvod do historicko-srovnávacího studia germánských jazyků. http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/GERMGRAMcorr.pdf

[3] BLISS, A.J. 1996. A dictionary of foreign words and phrases in current English. London: Routledge and Kegan Paul.

[4] DONALDSON, B.C. 1983. Dutch. A Linguistic History of Holland and Belgium. Leiden: Martinus Nijhoff.

[5] GELDEREN, E. van. 2006. A History of the English Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

[6] HARPER, D. 2001-2011. Online Etymology Dictionary. http://www.etymonline.com/

[7] HASPELMATH, M. – TADMOR, U. 2009. Loanwords in the World's Languages: A Comparative Handbook. The Hague: De Gruyter Mouton.

[8] HASPELMATH, M.– TADMOR, U. 2009. World Loanword Database. http://wold.livingsources.org/

[9] HOAD, T.F. 1986. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Oxford Univer-Oxford: Oxford University Press, 1986.

[10] MARKEY, T.L. 1976. Germanic Dialect Grouping and the Position of Ingvaeonic. Insbruck: Inns-Insbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft.

[11] MARKEY, T.L. 1981. Frisian. The Hague: Mouton Publishers.

[12] MCINTYRE, D. 2009. History of English. London: Routledge.

[13] OREL, V. 2003. A Handbook of Germanic Etymology. Leiden: Brill.

[14] PARTRIDGE, E. 2006. A Short Etymological Dictionary of Modern English. London: Routledge and Kegan Paul.

[15] PFEFFER, J.A. 1994. German Loanwords in English. Cambridge: Cambridge University Press.

[16] SERJAENTSON, S.M. 1935. A History of Foreign Words in English. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & CO. (pp. 170-182)

[17] SKEAT, W.W. 1927. Concise Etymological Dictionary of the English Language. Oxford: Claren-Oxford: Clarendon Press.

[18] SPEYER, A. 2007. Germanische Sprachen. Ein vergleichender Überblick. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht GmbH & Co.