Diskrepance mezi obrazem a textem ve středověkém křesťanském umění : flexibilita náboženské literatury

Title: Diskrepance mezi obrazem a textem ve středověkém křesťanském umění : flexibilita náboženské literatury
Source document: Sacra. 2009, vol. 7, iss. 2, pp. 30-48
Extent
30-48
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article deals with the relation between medieval image and text and it is focused especially on the cases of their mutual disagreement. It is based on the analysis of illuminated manuscripts, where both components are usually together, as well as of murals and panel paintings, where the connection with text is indirect. There are two main types of discrepancies: intended, which represent a certain meaning, and unconscious, which were not understood this way in the time of their creation. The thesis deals paticularly with the second case, which is explained as a result of the different conception of continuity in the Middle Ages. It is associated with the notion of visual art as a special kind of interpretation of the text, which refl ects the relationship between its author and his intended audience. The final part of the thesis attempts a critique of the theory of Rudolf Berliner.
References
[1] Bartlová, M. 2001. Poctivé obrazy: deskové malířství v Čechách a na Moravě, 1400–1460. Praha: Argo.

[2] Bartlová, M. 2003. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění. Brno: Masarykova univerzita.

[3] Berliner, R. 2003. "The freedom of Medieval Art." In: Berliner, R. (ed.), The Freedom of Medieval Art und andere Studien zum christlichen Bild. Berlin: Lukas Verlach, 60–75.

[4] Bernard z Clairvaux. 2003. "Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi. Nač je v chrámu zlato?" In: Šourek, P. (ed.), Skutky opata Sugera. Praha: Triáda.

[5] Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. 2001. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.

[6] Biblia pauperum: deskotisk z fondů Moravské zemské knihovny v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna.

[7] Bohatcová, M. et al. (eds.). 1990. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama.

[8] Bundy, M. W. 1927. The Theory of Imagination in Classical and Mediaeval Thought. Urbana: University of Illinois.

[9] Castelnuovo, E. 1999. "Umělec." In: Le Goff, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 139–209.

[10] Dixon, J. 1978. Art and the theological imagination. New York: Seabury Press.

[11] Duby, G. 2002. Věk katedrál: umění a společnost 980–1420. Praha: Argo.

[12] Eco, U.(ed.). 2008. Dějiny krásy. Praha: Argo.

[13] Erben, K. J. (ed.). 1868. Mistra Jana Husi Sebrané spisy české: z nejstarších známých pramenů. Praha: Nákladem Bedřicha Tempského.

[14] Fajt, J. 2006. Čechy a střední Evropa 1200–1550: dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České. Praha: Národní galerie.

[15] Gurevič, A. 1996. Nebe, peklo, svět: cesty k lidové kultuře středověku. Jinočany: H&H.

[16] Hlaváčková, J. 1995. "Zobrazení posvátného: Dva aspekty středověkého obrazu." In: Matoušek, A. – Karfíková, L. (eds.), Posvátný obraz a zobrazení posvátného. Praha: Česká křesťanská akademie, 80–89.

[17] Hobil, I. 2000. The last flowers of the middle ages from the gothic to the renaissance in Moravia and Silesia. Olomouc: Muzeum umění.

[18] Kneidl, P. 1989. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha: Svoboda.

[19] Krása, J. 1994. České iluminované rukopisy 13.–16. století. Praha: Odeon.

[20] Krása, J. 1971. Rukopisy Václava IV. Praha: Odeon.

[21] Le Goff, J. 1999. "Středověký člověk." In: Le Goff, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 9–39.

[22] Matějíček, A. 1926. Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické. Praha: Jan Štenc.

[23] Matějíček, A. – Šámal, J. 1940. Legendy o českých patronech. Praha: ELK.

[24] Palacký, F. (ed.). 1844. Archiv český čili Staré písemné památky české i morawské: z archivůw domácích i cizích. Díl 3. Praha.

[25] Panofský, E. 1981. Význam ve výtvarném umění, Praha: Odeon.

[26] Pelán, J. 1999. "Novočeský překlad legendy Život svaté Kateřiny." In: Petrů, E. (ed.), Život svaté Kateřiny. Praha: Lidové noviny, 187–287.

[27] Pešina, J. 1976. Česká gotická desková malba. Praha.

[28] Pešina, J. 1984. Mistr Vyšebrodského cyklu. Praha: Odeon.

[29] Royt, J. 1995. "Úcta k obrazům a Libri Carolini." In: Matoušek, A. – Karfíková, L. (eds.), Posvátný obraz a zobrazení posvátného. Praha: Česká křesťanská akademie, 74–80.

[30] Spunar, P. 1987. Kultura českého středověku. Praha: Odeon.

[31] Stejskal, K. 1996. "Pojem lži u středověkých glosátorů umění a jeho původ." Umění 44/1, 299–302.

[32] Stejskal, K. 1970. Velislai Biblia Picta. Praha.

[33] Šmahel, F. 1984. "Od středověku k novověku: Modi legendi at vivendi." Umění 32/4, 318–330.

[34] Urbánková, E. – Stejskal, K. 1875. Pasionál Přemyslovny Kunhuty. Praha: Odeon.

[35] Vážný, V. 1959. Dvě legendy z doby Karlovy. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

[36] Vidmanová, A. (ed.). 1998. Legenda Aurea – Jakub de Voragine. Praha: Vyšehrad.

[37] http:www.augustinus.it/latino/consenso_evangelisti/index2.htm [15. 8. 2009]

[38] http:ces.mkcr.cz/en/img.php?imgid=1120 [2. 8. 2009]