Organisace práce, pracovní a životní podmínky otroků ve velkém římském domě

Author: Češka, Josef
Source document: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 66-82
Extent
66-82
Type
Chapter
Language
Czech
Latin
Rights access
open access
License: Not specified license
Document