Pезюме

Contributor
Žaža, Stanislav (Editor)
Source document: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 161-165
Extent
161-165
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A
Document