Rejstřík dokladů z kanonických památek

Source document: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 172-176
Extent
172-176
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document