K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby

Title: K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby
Source document: Barnet, Vladimír. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 83-85
Extent
83-85
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license