Zur Rolle der asymmetrischen Korrelation in der historischen Syntax

Source document: Růžička, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 186-189
Extent
186-189
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license
Document