Protiklad mezi determinovaností a nedeterminovaností slovesa ve slovanských jazycích

Author: Meriggi, Bruno
Contributor
Ondráček, Jaroslav (Translator)
Source document: Meriggi, Bruno. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 204-211
Extent
204-211
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document