За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език

Title: За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език
Transliterated title
Za njakom strukturni, semantični i stilistični osobenosti na prostite izrečenija v bălgarski ezik
Source document: Popov, Konstantin. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 201-209
Extent
201-209
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license