Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich)

Title: Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich)
Variant title
Замечания об инвентаре структур простого предложения в старословянском языке
Source document: Bartula, Czesław. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 375-380
Extent
375-380
Type
Article
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license