Постановление синтаксического симпозиума

Title: Постановление синтаксического симпозиума
Transliterated title
Postanovlenie sintaksičeskogo simpoziuma
Source document: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 445-446
Extent
445-446
Type
Other
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license