Obsah

Source document: Dělnická vláda v Sasku v roce 1923 : myšlenka dělnickorolnické vlády v německých revolučních událostech a její ohlas v ČSR. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. [169]
Extent
[169]
Type
Table of Contents
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document