Jmenný rejstřík

Author: Janák, Jan
Source document: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 222-226
Extent
222-226
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document