Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích

Title: Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích
Variant title
Семантика модальных и темпоральных форм и форм вида глаголов в балканских языках
Sémantique des formes modales, temporelles et aspectuelles du verbe dans les languages balkaniques
Die Semantik der Modal-, Temporal- und Aspektformen des Zeitwortes in balkanischen Sprachen
Semantics of model, temporal, and aspect forms of the verb in the Balkan languages
Author: Heřman, Sáva
Source document: Heřman, Sáva. Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). Pražák, Richard (Editor); Dorovský, Ivan (Editor). 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 248-253
Extent
248-253
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license