Über die Einheitlichkeit der Modalität

Title: Über die Einheitlichkeit der Modalität
Source document: Růžička, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 47-59
Extent
47-59
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license