Замечание о роли темпоральных и модальных указателей личной формы глагола в актуальном членении

Author: Firbas, Jan
Source document: Firbas, Jan. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 135-140
Extent
135-140
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document