Vplyv modality hlavnej vety na charakter vedľajšej vety

Variant title
L'influence de la modalité de la proposition principale sur le caractère de la proposition subordonnée
Author: Oravec, Ján
Source document: Oravec, Ján. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 243-244
Extent
243-244
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document