K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině

Variant title
К факторам определяющим модальность изъяснительных предложений, особенно косвенно-побудительных и пожелательных в чешском языке
Author: Blažek, Jiří
Source document: Blažek, Jiří. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 247-256
Extent
247-256
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document