Модальность коммуникативного акта и предложения

Title: Модальность коммуникативного акта и предложения
Transliterated title
Modal'nost' kommunikativnogo akta i predloženija
Source document: Barnet, Vladimír. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 335-337
Extent
335-337
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license