Modalitná zložka v konektorových slovách

Variant title
Элементы модальности в словах-конекторах
Author: Mistrík, Jozef
Source document: Mistrík, Jozef. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 339-342
Extent
339-342
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document