Модални синтактични вързки в българските говори

Source document: Lilov, Metodi; Kostova, Tinka; Simeonova, Chriska. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 367-369
Extent
367-369
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document