Рабочие итоги симпозиума

Title: Рабочие итоги симпозиума
Author: Mrázek, Roman
Source document: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 391-393
Extent
391-393
Type
Other
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license