Октябрьская революция и некоторые проблемы советской прозы

Title: Октябрьская революция и некоторые проблемы советской прозы
Transliterated title
Oktjabr'skaja revoljucija i nekotoryje problemy sovetskoj prozy
Author: Hrala, Milan
Source document: Hrala, Milan. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 65-71
Extent
65-71
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license