Seznam inventárních čísel vyobrazených nálezů

Variant title
Список инвентарных номеров изображенных находок
Verzeichnis der Inventar-Nummern der abgebildeten Funde
Source document: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 397-405
Extent
397-405
Type
Other part of book
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document