Srovnávací slovanská jazykověda v Československu po roku 1945

Variant title
Vergleichende slawische Sprachwiessenschaft in der Tschechoslowakei nach 1945
Source document: Večerka, Radoslav. Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. Mikulášek, Miroslav (Other); Žaža, Stanislav (Other); Mrázek, Roman (Other). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 131-158
Extent
131-158
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document