Типы модальных значений и их роль в конституировании структуры предложения

Source document: Panfilov, Vladimir Zinov'jevič. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 9-15
Extent
9-15
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document