Cechy dystynktywne modalności

Source document: Piernikarski, Cezar. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 17-25
Extent
17-25
Type
Article
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license
Document