Интонацията като актуализиращ фактор : въху [i.e. върху] материал от български език

Source document: Georgieva, Elena. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 173-178
Extent
173-178
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document