Aktualizační faktory v komunikativní konotaci mluvčích

Title: Aktualizační faktory v komunikativní konotaci mluvčích
Author: Skulina, Josef
Source document: Skulina, Josef. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 225-228
Extent
225-228
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license