Seznam literatury uváděné v textu

Title: Seznam literatury uváděné v textu
Source document: Holzbachová, Ivana. Člověk a dějiny : dynamika dějin a lidská aktivita v buržoazním myšlení. 1. vyd. V Brně: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1981, pp. 97-99
Extent
97-99
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license