Literatura

Title: Literatura
Author: Možný, Ivo
Source document: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 177-182
Extent
177-182
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license