Materiálová příloha

Source document: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. [85]-125
Extent
[85]-125
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document