Srovnávací skladba slovanských spisovných jazyků. I, Výchozí struktury jednoduché věty : souhrn

Author: Mrázek, Roman
Source document: Mrázek, Roman. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1990, pp. 139-141
Extent
139-141
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document