Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol : genetický rozbor

Variant title
Erbovní pověsti v českých spisech Paprockého : genetický rozbor
Source document: Hrabětová, Irena. Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, c1992, pp. 21-123
Extent
21-123
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document