Драмската уметност на jужните словени

Title: Драмската уметност на jужните словени
Transliterated title
Dramskata umetnost na ǰužnite sloveni
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995, pp. 171
Extent
171
Type
Summary
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: N/A