Rejstřík

Title: Rejstřík
Source document: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. 153
Extent
153
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A