Význam, funkce a společenské uplatnění konfirmačních a konsensních listin Lucemburků pro moravské příjemce v moravské pozdně středověké společnosti

Title: Význam, funkce a společenské uplatnění konfirmačních a konsensních listin Lucemburků pro moravské příjemce v moravské pozdně středověké společnosti
Source document: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 130-175
Extent
130-175
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license