Sborník o současné bulharské a slovenské lexikografii

Author: Krejčí, Pavel
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 50-52
Extent
50-52
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Košková, Mária, ed. a Čoroleeva, Marija, ed. Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe = Bălgarskata i slovaškata leksikografija v obedinena Evropa. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2009. 247 s. ISBN 978-80-969992-4-8.
Document